Tư vấn ngay
Giờ làm việc
Mở cửa - 8:00 sáng
Giờ đóng cửa - 21:00 tối
(Hoạt động kể cả chủ nhật, lễ, tết)

Tour Xuyên Việt

DANH SÁCH TOUR XUYÊN VIỆT THEO NGÀY - Du lịch Kỳ Quan Việt.

 

Bảng giá tour xuyên việt

Tour theo ngày

Giá/ Khách

Ghi chú

Du lịch Xuyên Việt 7 Ngày

Từ 12.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 8 Ngày

Từ 15.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 9 Ngày

Từ 16.500.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 10 Ngày

Từ 19.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 11 Ngày

 Từ 21.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 12 Ngày

Từ 25.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 13 Ngày

Từ 25.500.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 14 Ngày

Từ 25.800.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 15 Ngày

Từ 27.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 16 Ngày

Từ 29.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 17 Ngày

Từ 30.500.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 18 Ngày

Từ 32.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 19 Ngày

Từ 32.500.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 20 Ngày

Từ 33.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 21 Ngày

Từ 34.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 22 Ngày

Từ 35.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 23 Ngày

Từ 36.500.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 24 Ngày

Từ 37.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 25 Ngày

Từ 38.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 26 Ngày

Từ 39.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 27 Ngày

Từ 39.500.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 28 Ngày

Từ 41.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 29 Ngày

Từ 45.000.000 đ

 

Du lịch Xuyên Việt 30 Ngày

Từ 46.000.000 đ

 

 

 

Để tư vấn về lịch khởi hành, đặt tour Xuyên việt tại Kỳ Quan Việt. Quý khách vui lòng liên hệ.

 

 

 

facebook youtube twitter Linkedin Email