Tư vấn ngay
Giờ làm việc
Mở cửa - 9:00 sáng
Giờ đóng cửa - 18:00 tối
(Hoạt động kể cả chủ nhật, lễ, tết)

Thông báo về việc hoàn vé các hãng bay.

Hoàn vé hãng vietjet, hoàn vé hãng vietnam airline, hoàn vé hãng bamboo airway trong dịch covid. Thông báo chi tiết về việc hoàn vé các hãng bay. Xem thủ tục hoàn tiền và thời gian nhận được tiền hoàn vé từ hãng.

CHÍNH SÁCH HOÀN VÉ DỊCH COVID MỚI NHẤT.

Căn cứ công văn số 472/TCTHK-TTBSP ngày 31/8/2020 của Ban Tiếp thị và Bán sản phẩm, Chi nhánh miền Bắc (CNMB) cùng Du lịch Kỳ Quan Việt, Phòng Vé Máy Bay Kỳ Quan Việt xin triển khai tới các Đại lý chính sách xử lý vé thị trường Việt Nam từ ngày 01/09/2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 như sau:

I.       Chính sách chung về hoàn vé nội địa/quốc tế từ/sau ngày 01/09/2020

1.      Quy định về thời gian hoàn vé về hình thức mua vé ban đầu

-       Vé xuất trước ngày 01/09/2020: hoàn sau 2 tháng kể từ ngày yêu cầu, bao gồm cả hoàn vé tự nguyện và không tự nguyện, vé nội địa và vé quốc tế.

-       Vé xuất từ/sau ngày 01/09/2020: thực hiện hoàn luôn theo Quy định Hoàn hủy đổi hiện hành.

2.      Quy định về hoàn vé sang hình thức EMD-S Travel Voucher/Travel Voucher For Agent (EMD-S)

a.                     Hoàn vé sang EMD-S tên khách

-       Hoàn không tự nguyện: áp dụng 100% giá vé, bao gồm cả vé nội địa và vé quốc tế.

-       Hoàn tự nguyện:

+   Vé có điều kiện được phép chi hoàn:

§   Hủy chỗ và hoàn sang EMD-S trước ngày bay ghi trên vé: miễn phí hoàn vé.

§   Hủy chỗ hoặc hoàn vào/sau ngày bay ghi trên vé: áp dụng điều kiện giá.

+   Vé có điều kiện không chi hoàn: không áp dụng.

+   Ngoại trừ vé nội địa có ngày bay từ 28/07/2020 đến 31/08/2020 (chặng đi/từ DAD từ 26/07/2020 đến 31/08/2020): thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7173/TCTHK-CNMB 30/07/2020.

-       EMD-S tên khách có giá trị sử dụng trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất để mua vé, dịch vụ bổ trợ trên các chuyến bay của VN cho chính khách có tên trên EMD-S. Đối với EMD-S được phép chi hoàn: chi hoàn EMD-S sau 2 tháng kể từ ngày xuất và trừ đủ phí hoàn đã miễn trước đó nếu có (kể cả trường hợp hoàn EMD-S đã sử dụng 1 phần).

-       Điều kiện hoàn vé/chứng từ được thanh toán từ EMD-S: áp dụng điều kiện hoàn của vé/chứng từ mới

Ngoại trừ vé/chứng từ được thanh toán bằng EMD-S có điều kiện không chi hoàn: không hoàn phần giá trị đã thanh toán bằng EMD-S.

-       Thời gian hoàn vé/chứng từ mới về hình thức thanh toán ban đầu: tuân thủ quy định thời gian hoàn của vé gốc trước đó đã được hoàn sang EMD-S (hoàn vé sau 2 tháng hay được phép hoàn ngay.

b.                    Hoàn vé khách đoàn (-GV) sang EMD-S tên CTDL/ĐL

-       Tiếp tục triển khai theo giai đoạn cụ thể.

-       EMD-S tên Công ty du lịch (CTDL)/Đại lý (ĐL) không có giá trị chi hoàn, chỉ có giá trị sử dụng trong vòng 1 năm kể từ ngày xuất để mua vé, dịch vụ bổ trợ trên các chuyến bay của VN cho các đối tượng khách khách của chính CTDL/ĐL đó. Vé/chứng từ được thanh toán bởi EMD-S tên CTDL/ĐL không có giá trị chi hoàn.

-       Cách đặt tên trên EMD-S:

+   Mã tên CTDL theo hợp đồng/tên đầy đủ của CTDL.

Ví dụ: VTV/VIETTRAVEL;

+   Code PCC 3 chữ của đại lý/tên đại lý khi hiển thị code PCC trên Sabre.

Ví dụ: FDI/HONG NGOC HA.

c.                     Hoàn vé khách lẻ sang EMD-S tên đại lý:

-       Dừng triển khai.

3.      Hướng dẫn ghi thông tin khi hoàn vé sang EMD-S và sử dụng EMD-S

3.1. Mã dịch vụ, subcode

-       Đại lý sử dụng mã dịch vụ Travel Voucher, subcode TRA để xuất EMD-S khi hoàn vé trên Sabre DCP.

-       Giá trị tối đa của 1 EMD-S là 99999.99USD, hoặc 99999999VND.

3.2 . Hoàn vé sang EMD-S

-       Thực hiện hoàn vé về FOP Agency Credit Limit.

-       Xuất EMD-S với FOP Agency Credit Limit, cập nhật ô Endorsment như sau:

+   EMD-S có điều kiện không chi hoàn: “Non-rfnd.738… “

+   EMD-s có điều kiện chi hoàn: “xxxVND refundable. RFND NVA 2M.738….”. Trong đó:

§  xxxVND là giá trị chi hoàn thực tế của vé gốc khi chưa miễn phí hoàn.

§  738 là số vé hoàn

+   Cập nhật các số vé hoàn còn lại (nếu có) vào Remark VCR nếu không đủ chỗ trên ô Ends

3.3 . Sử dụng EMD-S

-       Thực hiện hoàn EMD-S về FOP Agency Credit Limit.

-       Xuất vé/chứng từ mới với FOP Agency Credit Limit, cập nhật bổ sung thông tin ô Endorsement của vé/chứng từ mới như sau:

+   Giá trị của vé/chứng từ được thanh toán toàn bộ từ EMD-S có điều kiện không chi hoàn: “Non-rfnd. EMD-S738…”

+   Giá trị của vé/chứng từ được thanh toán 1 phần từ EMD-S có điều kiện không chi hoàn: “xxxVND non-refund. EMD-S738…”.

+   Giá trị của vé/chứng từ được thanh toán từ EMD-S có điều kiện được phép chi hoàn: “xxxVND. EMD-S738…”

Trong đó: EMD-S738 là số EMD-S sử dụng để thanh toán, xxxVND là giá trị của EMD-S sử dụng để thanh toán.

-       Trường hợp EMD-S sử dụng 1 phần: xuất EMD-S mới với FOP Agency Credit Limit cho số tiền chưa sử dụng theo hướng dẫn tại mục I.3.2.

II.   Thay đổi/hoàn vé nội địa xử lý từ ngày 01/09/2020

1.      Phạm vi áp dụng

-       Vé/chứng từ 738 hoàn toàn nội địa xuất tại thị trường VN kênh truyền thống, kênh website/app của VN, vé Cash & Miles, vé Optiontown.

-       Chứng từ 738 xử lý theo điều kiện của dịch vụ đó đối với thay đổi tự nguyện. Trường hợp thay đổi không tự nguyện: phải được xử lý hoàn/đổi cùng thời điểm và cùng phương án với xử lý vé.

-       Khi xử lý vé đoàn (-GV), yêu cầu tuân thủ các quy định riêng của vé –GV như điều kiện đoàn đi cùng nhau, min group size…, trừ khi có quy định riêng cho giai đoạn cụ thể.

-       Vé Optiontown fare basis YOPTION có điều kiện thay đổi tự nguyện: không hoàn/đổi thu phí 30EUR.

-       Đại lý được phép xử lý vé/chứng từ do đại lý xuất.

2.            Nguyên tắc xử lý

2.1 Vé được xác nhận từ 28/07/2020 đến 31/08/2020, riêng vé đi/từ DAD có chỗ được xác nhận từ ngày 26/07/2020 đến 31/08/2020

-       Tuân thủ hướng dẫn xử lý tại công văn số 7173/TCTHK-CNMB ngày 30/07/2020.

2.2    Vé xuất trước ngày 01/09/2020, có chỗ được xác nhận từ ngày 01/09/2020 đến   ngày 31/12/2020

a.      Xử lý không tự nguyện

-       Do lỗi VN: Tuân thủ công văn số 2860/TCTHK-CNMB ngày 26/03/2020

-       Do nguyên nhân bất khả kháng: Áp dụng theo mốc thời gian quy định tại công văn số 2860/TCTHK-CNMB ngày 26/3/2020

-       Thay đổi: ngày bay mới trước 31/12/2020.

+                     Do lỗi của VN: miễn phí thay đổi, không thu chênh lệch giá/thuế/phí phát sinh.

+   Do nguyên nhân bất khả kháng (bao gồm nguyên nhân dừng cấp phép bay của nhà chức trách…): miễn phí thay đổi, thu chênh lệch giá/thuế/phí phát sinh. Sử dụng giá tại thời điểm xuất vé gốc để tính chênh lệch. Được miễn quy định xử lý trong vòng 7 ngày so với ngày bay ghi trên vé.

+   Nguyên tắc tính lại giá của vé Optiontown: tính chênh lệch giữa giá trên vé với giá nội địa tại thị trường Việt Nam tại thời điểm đổi vé.

-       Hoàn vé về hình thức mua vé ban đầu: Hoàn miễn phí và hoàn sau 2 tháng kể từ ngày yêu cầu.

Riêng vé Optiontown: khách hàng liên hệ Optiontown hoàn về Pass ban đầu.

-       Hoàn vé sang EMD-S: hoàn miễn phí

Riêng vé Optiontown: EMD-S chỉ có giá trị sử dụng, không có giá trị chi hoàn.

b.     Xử lý tự nguyện

-       Thay đổi: ngày bay mới trước 31/12/2020.

+   Hủy chỗ trước ngày bay ghi trên vé: miễn phí thay đổi 1 lần, thu chênh lệch giá/thuế/phí phát sinh nếu có.

+   Hủy chỗ vào/sau ngày bay ghi trên vé: áp dụng điều kiện giá.

+   Nhân viên hủy chỗ lưu ý remark thông tin thời gian hủy chỗ lên vé, kiểm tra history PNR để xác định thời gian hủy chỗ. Hướng dẫn kiểm tra history PNR trên Sabre Interact, DCP với duty code 4, 5 tại Phụ lục 1.

+   Nguyên tắc tính lại giá của vé Optiontown: như mục 2.2.a

-       Hoàn vé về hình thức mua vé ban đầu: áp dụng điều kiện giá, hoàn sau 2 tháng.

-       Hoàn vé sang EMD-S:

+   Vé có điều kiện được phép chi hoàn:

§  Hủy chỗ và hoàn sang EMD-S trước ngày bay ghi trên vé: Miễn phí hoàn.

§  Hủy chỗ hoặc hoàn vào/sau ngày bay ghi trên vé: áp dụng điều kiện giá.

+   Vé có điều kiện không chi hoàn: không áp dụng.

2.3  Vé xuất từ/sau ngày 01/09/2020

a.      Xử lý không tự nguyện: tuân thủ mục II.2.2.a

b.     Xử lý tự nguyện

-       Thay đổi: xử lý theo điều kiện giá.

-       Hoàn vé về hình thức mua vé ban đầu: hoàn ngay theo điều kiện giá. Lưu ý tình huống hoàn vé vào/sau ngày bay ghi trên vé của vé khởi hành từ các sân bay Non-SSCI: thực hiện nogo 3 ngày trước khi hoàn.

-       Hoàn vé sang EMD-S:

+   Vé có điều kiện được phép chi hoàn:

§  Hủy chỗ và hoàn sang EMD-S trước ngày bay ghi trên vé: miễn phí hoàn.

§  Hủy chỗ hoặc hoàn vào/sau ngày bay ghi trên vé: áp dụng điều kiện giá.

+   Vé có điều kiện không chi hoàn: không áp dụng.

2.4       Vé khách đoàn (-GV) hoàn sang EMD-S tên CTDL/ĐL xử lý từ/sau ngày 01/09/2020

2.4.1       Vé xuất trước ngày 01/08/2020

a.      Hoàn không tự nguyện

-       Hoàn miễn phí.

b.     Hoàn tự nguyện

-       Vé có điều kiện được phép chi hoàn:

+    Hủy chỗ trước ngày bay ghi trên vé: miễn phí hoàn.

+    Hủy chỗ vào/sau ngày bay ghi trên vé: áp dụng điều kiện giá.

-       Vé có điều kiện không chi hoàn:

+   Hủy chỗ trước ngày bay ghi trên vé: phí 300.000VND/1 vé.

+    Hủy chỗ vào/sau ngày bay ghi trên vé: phí 600.000VND/1 vé.

Ngoại lệ: vé đoàn đi/từ DAD ngày 26, 27/07/2020 đã thông báo hủy đoàn trước ngày bay ghi trên vé từ ngày 24/07/2020 đến ngày 27/07/2020: cho phép hoàn miễn phí sang EMD-S tên CTDL/ĐL.

2.4.2       Vé xuất từ/sau ngày 01/08/2020

a.      Hoàn không tự nguyện

-       Hoàn miễn phí.

b.     Hoàn tự nguyện

-       Thực hiện theo quy định chung của chính sách khách đoàn.

III.            Hiệu lực áp dụng

-       Từ ngày 01/09/2020 đến khi có thông báo mới.

-       Thay thế các công văn đã triển khai, bao gồm:

+   CV 2721/TCTHK-CNMB ngày 19/03/2020 về việc chi hoàn vé không tự nguyện và hướng dẫn hoàn vé với hình thức EMD-S tại thị trường Việt Nam;

+   CV 3422/TCTHK-CNMB ngày 13/04/2020 về việc chi hoàn vé tự nguyện với hình thức EMD-S;

+   CV 6711/TCTHK-CNMB ngày 16/07/2020 điều chỉnh chính sách hoàn vé không tự nguyện sau 3 tháng tại thị trường Việt Nam;

+   CV 7321/TCTHK-CNMB ngày 07/08/2020 Hướng dẫn chung về hoàn vé sang EMD-S Travel Voucher mang tên đại lý.

-       Gửi kèm theo công văn:

+   Phụ lục 1: Hướng dẫn kiểm tra History PNR trên Sabre DCP

+   Phụ lục 2: Hướng dẫn kỹ thuật hoàn vé sang EMD-S tên đại lý và sử dụng EMD-S tên đại lý để thanh toán vé/chứng từ mới

+   Biểu mẫu 1: Báo cáo hoàn –sử dụng EMD-S mang tên đại lý.

 

Chi tiết liên hệ: Phòng vé máy bay kỳ quan việt.

Phòng vé Máy Bay Kỳ Quan Việt: 537  Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội 0933585351

Phòng Vé Máy Bay tại Hưng Yên: Xuân Quan - Văn Giang - Hưng Yên 0945535157.

Tổng đài: 024.6682.8597.

Facebook: https://www.facebook.com/kyquanviet.vn/

Đánh giá và nhận xét
0.00/5

0 đánh giá & nhận xét

  • 5 sao 0
  • 4 sao 0
  • 3 sao 0
  • 2 sao 0
  • 1 sao 0
Bạn đã dùng sản phẩm này?
Viết đánh giá của bạn

Bạn chấm sản phẩm này bao nhiêu sao?

Vui lòng chọn đánh giá của bạn về sản phẩm này.
Mời bạn đánh giá sản phẩm.(Tối thiểu 3 ký tự)
Gửi
Khách hàng nhận xét (0)
Mới nhất Quan tâm nhất
0 50 1
Bình luận
Gửi ảnh Gửi
Chưa có bình luận
Mới nhất Quan tâm nhất
0 30 1
facebook youtube twitter Linkedin Email